Philips Ultra Slim 4K Ultra HD Smart Tv Led Tv Kanal Arama İnternet Ayarları

Philips Ultra Slim 4K Ultra HD Smart Tv Led Tv kanal arama internet ayarları yazılım güncelleme nasıl yapılır ?

Philips smart tv nizde kanal arama, internet ayarları, yazılım güncelleme ve ekran paylaşım ayarlarını yapılandıralım.

Dijital kanallar alıyorsanız TV’yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.İsterseniz kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

TV, günde bir kez, sabah saat 6’da, kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar hem Tümü kanal listesinde hem de Yeni kanallar listesinde kaydedilir. Boş kanallar silinir.Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da silinirse TV açıldığında bir mesaj gösterilir. Kanalları otomatik olarak güncelleyebilmesi için TV’nin bekleme modunda olması gerekir.

Kanal güncellemesi yapmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ayarları’nı seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı > Kapalı’yı seçin.

Otomatik kanal güncellemeyi kapatmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ayarları’nı seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal kurulumu > Otomatik kanal güncelleme >Kapalı’yı seçin ve OK tuşuna basın.

Güncellemeyi elle (manuel) başlatmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ara’yı seçin ve OK tuşuna basın.
Kanalları güncelle’yi seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
Güncelleme birkaç dakika sürebilir.
Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV’nin beklemede olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

Kanalları yeniden kurma ;

Diğer TV ayarlarına dokunmadan kanal arayabilir ve yeniden kurabilirsiniz. İsterseniz, tam TV kurulumunu yeniden de yapabilirsiniz.
Bir çocuk kilidi kodu ayarlanmışsa, kanalları yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.

Yalnızca kanalları yeniden kurmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ara > Kanalları yeniden kur’u seçin ve OK tuşuna basın.
TV’yi kurduğunuz ülkeyi seçin.
Anten (DVB-T) veya Kablo (DVB-C) öğesini seçin. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Tam TV kurulumunu yeniden yapmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
TV ayarları > Genel ayarlar > TV’yi yeniden kur’u seçin ve OK tuşuna basın. Kurulum birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Fabrika ayarları

Fabrika ayarları, TV’yi orijinal görüntü ve ses ayarlarına geri
döndürür.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
TV ayarları > Genel ayarlar > Fabrika ayarları’nı seçin ve OK tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Gerekirse back tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Analog TV kanalları tek tek manuel olarak kurulabilir.

Analog kanalları manuel olarak kurmak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ayarları > Kanal kurulumu > Analog: Manuel kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.

Kanal arama için ;

Bir kanal bulmak için Kanal ara’yı seçin ve OK tuşuna basın.
Ara’yı seçip OK tuşuna basın. Kendiniz de bir frekans girebilirsiniz. Alım kalitesi düşükse Ara’ya tekrar basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız Bitti’yi seçin ve OK tuşuna basın.

Manuel kanal arama ayarları :

Frekans : 11747 Polarizasyon : H (yatay) Sembol oranı : 27500 Şebeke arama : Açık

İnce kanal ayarı için ;

Bir kanala ince ayar yapmak için İnce ayar’ı seçin ve OK tuşuna basın. aşagı tuşuyla kanalda ince ayar yapabilirsiniz.
Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız Bitti’yi seçin ve OK tuşuna basın.
Geçerli kanalda kaydetme / Yeni kanal olarak kaydetme Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz.
Geçerli kanalda kaydet veya Yeni kanal olarak kaydet’i seçin.
Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Uydu eklemek için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Uydu ara’yı seçin ve OK tuşuna basın.
Uydu ekle’yi seçin ve OK tuşuna basın. Mevcut uydular gösterilir.
Ekle’yi seçin ve OK tuşuna basın. TV yeni uyduları arar.
TV bir veya daha fazla uydu bulursa Kur’u seçin ve OK tuşuna basın. TV, bulunan uydudaki kanalları kurar.
Kanalları ve radyo istasyonlarını saklamak için Bitti’yi seçin ve OK tuşuna basın.

Manuel kurulum ;

Manuel kurulum ile bir uydu aktarıcısındaki yeni kanalları hızla ekleyebilirsiniz. Bu işlem için aktarıcının frekansını ve polarizasyonunu bilmeniz gerekir. TV aktarıcıdaki tüm kanalları kurar. Aktarıcı önceden kurulmuşsa, aktarıcının tüm kanalları (eski
ve yeni kanallar) Tümü kanal listesinin sonuna taşınır.
Uyduların sayısını değiştirmeniz gerekiyorsa Manuel kurulum özelliğini kullanamazsınız. Bunun için Uyduları kur seçeneği ile tam kurulum gerçekleştirmeniz gerekir.

Manuel kurulum için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Uydu ayarları > Kanal kurulumu > Manuel kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Birden fazla uydu kuruluysa kanal eklemek istediğiniz uydu/LNB’yi seçin.
İhtiyacınız olan Polarizasyon’u ayarlayın. Simge oranı modu’nu Manuel olarak ayarlarsanız simge oranını Simge oranı’na manuel olarak girebilirsiniz. Frekans’ı girin ve aktarıcıyı aramaya başlayın.
Bir aktarıcı bulunursa Sakla’yı seçip OK tuşuna basarak yeni aktarıcıyı seçili LNB’ye kaydedin.
Çıkış’ı seçerek manuel kurulumdan çıkın.

Manuel kanal arama ayarları :

Frekans : 11747 Polarizasyon : H (yatay) Sembol oranı : 27500 Şebeke arama : Açık

Kablosuz ağ ayarları için ;

Kablosuz ağınızın modeminizin açık olduğundan emin olun.
home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Ağa bağlan’ı seçin ve OK tuşuna basın.
Bağla’yı seçin ve OK tuşuna basın.
Kablosuz’u seçin ve OK tuşuna basın.
Kablosuz ağınızı taramak için Tara’yı seçin. WPS’li (Wi-Fi Korumalı Kurulum) bir yönlendiriciniz varsa WPS’yi seçebilirsiniz. Tercihinizi yapın ve OK tuşuna basın.

Kablosuz ağınızı (kablosuz yönlendiricinizi) taramak için Tara’yı seçin. Televizyonunuz yakınınızda birçok kablosuz ağ bulabilir.

WPS

Yönlendiricinizde WPS varsa tarama yapmadan doğrudan yönlendiriciye bağlanabilirsiniz. Yönlendiriciye gidin, WPS düğmesine basın ve 2 dakika içinde TV’ye dönün. Ardından
bağlantıyı yapmak için Bağla’ya basın.

facebook müşteri hizmetleri

Kablosuz ağınızda WEP güvenlik şifreleme sistemi kullanan cihazlarınız varsa, WPS kullanamazsınız.
Bağlanmak için WPS PIN kodu kullanmanız gerekiyorsa WPS yerine Tara’yı seçin.
Bulunan ağlar listesinde kablosuz ağınızı seçin ve OK tuşuna basın.
Ağ adı gizlendiğinden ağınız listede yer almıyorsa (yönlendiricinin SSID yayınını kapatmışsınızdır), ağ adını kendiniz girmek için Manuel giriş’i seçin.
Yönlendirici tipine bağlı olarak şifreleme anahtarınızı şimdi (WEP, WPA veya WPA2) girebilirsiniz. Bu ağın şifreleme anahtarını önceden girdiyseniz bağlantıyı hemen yapmak için İleri’yi seçebilirsiniz.
Yönlendiriciniz WPS veya WPS PIN’i destekliyorsa WPS, WPS PIN veya Standart’ı seçebilirsiniz. Seçiminizi yapıp OK tuşuna basın.

Ağ yapılandırma İp Dns tanımlaması ;

Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP Açık olarak ayarlanmalıdır.
Alternatif olarak, ileri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınızı statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız TV’yi Statik IP’ye ayarlayın.
TV’yi Statik IP’ye ayarlamak için home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın. Ağ ayarları > Ağ ayarları > Ağ yapılandırma > Statik IP’yi seçin. Menüde seçilen Statik IP ile aynı
menüde IP adresini ayarlayabilir ve Statik IP yapılandırması’ndaki diğer gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Kablolu bağlantı ayarları için ;

Yönlendiriciyi bir ağ kablosuyla (Ethernet kablosu) TV’ye bağlayın.
Yönlendiricinin (modemin) açık olduğundan emin olun.
home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Ağa bağlan’ı seçin ve OK tuşuna basın.
Kablolu’yu seçin ve OK tuşuna basın.
TV sürekli olarak ağ bağlantısını arayacaktır. Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

Kablolu Ağ yapılandırma ip dns ayarları ;

Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP Açık olarak ayarlanmalıdır.
Alternatif olarak, ileri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınızı statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız TV’yi Statik IP’ye ayarlayın.
TV’yi Statik IP’ye ayarlamak için home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Ağ ayarları > Ağ ayarları > Ağ yapılandırma > Statik IP’yi seçin.
Menüde seçilen Statik IP ile aynı menüde IP adresini ayarlayabilir ve Statik IP yapılandırması’ndaki diğer gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Ağ ayarlarını açmak için ;

hometuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Ağ ayarları‘nı seçin ve OK tuşuna basın.

Ağ ayarlarını görüntüle
Tüm geçerli ağ ayarları burada gösterilir. IP ve MAC adresi, sinyal gücü, hız, şifreleme yöntemi vb.

Ağ ayarları

Ağ türü
Ağı, Kablolu veya Kablosuz olarak ayarlar.

Ağ yapılandırma
Ağ yapılandırmasını DHCP veya Statik IP’ye ayarlar.

Wi-Fi ortam oynatma
Akıllı telefon veya tabletlerden multimedya dosyaları almak için DMR’yi Açık olarak ayarlayın.

TV’de ekran paylaşma ayarları ;

Akıllı telefonunuzun, tabletinizin veya bilgisayarınızın ekranını TV’de paylaşmak için ;

TV’yi açın.
Cihazda Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* veya benzeri bir uygulamayı açın ve diğer Miracast cihazlarını taramaya başlayın.
Bulunan cihazlar listesinde TV’yi seçin ve bağlanın.
TV’de TV’ye bağlanma isteğini kabul edin. Cihazdan TV’ye PIN kodu girmeniz istenebilir; uzaktan kumandadaki sayı tuşlarıyla rakamları girin. Veya TV cihaza PIN kodu girmenizi isteyebilir.
Bağlandığınızda TV cihaz ekranını gösterir.
TV’de izlemek istediğiniz videoları, fotoğrafları veya dosyaları cihazda seçin.
* Miracast, WiFi 3.5 ve üstü tarafından desteklenir.

 

Yazılım güncelleme ;

USB’den güncelleme

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Yüksek hızlı Internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve yazılımı TV’ye yüklemek için bir USB bellek cihazınız olmalıdır. 256 MB boş alanı olan bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

TV güncellemesini başlatma

hometuşuna basın, Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Yazılımı güncelle > USB’yi seçin ve OK tuşuna basın.

TV’yi tanıma
USB belleği TV’nin USB bağlantılarından birine takın.
Başlat’ı seçin ve OK tuşuna basın. USB bellek cihazına bir tanıma dosyası yazılır.

TV yazılımını indirme

USB belleği bilgisayarınıza takın.
USB bellek cihazında update.htm dosyasını bulun ve dosyayı çift tıklayın.
Kimlik Gönder’i tıklayın.
Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını indirin.
İndirme işleminden sonra sıkıştırılmış dosyayı açın ve autorun.upg dosyasını USB bellek cihazına kopyalayın.
Bu dosyayı bir klasöre yerleştirmeyin.

TV yazılımını güncelleme

USB belleği TV’ye geri takın. Güncelleme otomatik olarak başlar.
TV 10 saniyeliğine kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

Dikkat edin;
Uzaktan kumandayı kullanmayın.
USB bellek cihazını TV’den çıkarmayın.

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB bellek cihazını TV’den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, güncelleme işlemi devam eder.
Güncellemenin sonunda ekranda İşlem başarılı mesajı görünür.
USB bellek cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki powertuşuna basın.

Dikkat edin ;
İki kez power tuşuna basın.
TV’nin güç düğmesine basmayın.
TV (10 saniyeliğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.
TV yazılımı güncellenmiştir. TV’yi yeniden kullanabilirsiniz.
TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için autorun.upg adlı dosyayı USB bellek cihazından silin.

İnternetten güncelleme

TV Internet’e bağlıysa, TP Vision’dan TV yazılımının güncellenmesi yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek hızlı (geniş bantlı) bir Internet bağlantınız olmalıdır.
Bu mesajı alırsanız güncellemeyi gerçekleştirmenizi öneririz.
Güncelle’yi seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.
Kendiniz de yeni sürüm olup olmadığına bakabilirsiniz.

Güncelleme aramak için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Yazılımı güncelle > Internet’li TV öğelerini seçin ardından OK tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.
Güncelleme tamamlandığında TV otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.
TV’nin tekrar açılmasını bekleyin.

Yazılım sürümü

Geçerli TV yazılım sürümünü görüntülemek için ;

home tuşuna basıp Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
Yazılım ayarları’nı seçip OK tuşuna basın.
Geçerli yazılım bilgileri öğesini seçerek Sürüm Numarası’nı görebilirsiniz.
Gerekirse back tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.